imindmate

imindmate

335.5MB / 图像制作

游戏简介
 • imindmate

  imindmate是一款简单易用的思维导图软件,imindmate简单、易用、灵巧、是一款开发心智图的软件,基于数据库的开发,支持中、日、英三种语言。

   

  imindmate特色简介:

  操作简便,易于上手

  灵活运用,具有多种思维导图方式

  画面清晰简洁,帮助理顺思路

  猜你喜欢
  猜你喜欢
  猜你喜欢