PhotoShop CS6序列号及破解安装方法
作者:绿茶手机网 来源:绿茶手机网 时间:2012-12-19

PhotoShop  CS6 和cs5一样,安装需要序列号,序列号不是谁都有,上网站的各个论坛发帖求人送个序列号,有时候发了无数帖子都得不到一个序列号。而且又很麻烦!今天小编为大家带来PScs6的的序列号及破解的方法,希望对大家有所帮助。

 

PhotoShop CS6 序列号及破解方法:

 

PHOTOSHOP CS 6测试版序列号:1330-1152-1635-8311-0579-3839

 

安装时选择“试用” 装完后先修改HOST文件, 用记事本编辑”C:\windows\system32\drivers\etc\”目录下的 hosts 文件, 在末尾加上:

 

127.0.0.1 activate.adobe.com

127.0.0.1 practivate.adobe.com

127.0.0.1 ereg.adobe.com

127.0.0.1 activate.wip3.adobe.com

127.0.0.1 wip3.adobe.com

127.0.0.1 3dns-3.adobe.com

127.0.0.1 3dns-2.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns-2.adobe.com

127.0.0.1 adobe-dns-3.adobe.com

127.0.0.1 ereg.wip3.adobe.com

127.0.0.1 activate-sea.adobe.com

127.0.0.1 wwis-dubc1-vip60.adobe.com

127.0.0.1 activate-sjc0.adobe.com

 

然后再输入下面的KEY即可!

 

1330-1730-0041-7458-1356-1653

1330-1192-4563-0046-2630-6309

1330-1504-1059-5545-5815-0056

1330-1280-6299-8054-3983-1263

1330-1231-0948-5818-3282-6668

1330-1292-7406-3209-4794-0526

 

注册序列号1:1330-1440-1602-3671-9749-7897

 

注册序列号2:1330-1191-2998-6712-2520-5424

 

注册序列号3:1330-1367-4285-4928-0630-3107

 

注册序列号4:1330-1570-9599-9499-8092-8237

 

注册序列号5:1330-1028-1662-3206-1688-5114

 

注册序列号6:1330-1631-5733-5042-4138-6389

 

注册序列号7:1330-1660-8832-8584-6344-6634

 

注册序列号8:1330-1882-6069-0443-2294-0578

 

注册序列号9:1330-1364-5568-2448-8404-6542

 

注册序列号10:1330-1382-2892-4861-3970-3861

 

注册序列号11:1330-1633-1902-3946-2167-7786

 

注册序列号12:1330-1296-1467-6982-2185-9936 

合集推荐安卓破解游戏合集 更多+
绿茶安卓破解游戏下载合集专区提供安卓破解版游戏大全、破解版手机游戏免费下载,绿茶安卓破解游戏专区致力成为免费的手机破解游戏下载平台专区。为大家提供最新免费的安卓手机游戏破解版免费下载,送元宝,送钻石、...
相关下载