qq群成员等级头衔大全:qq群成员等级头衔名称推荐
作者:绿茶手机网 来源:绿茶手机网 时间:2014-03-12
腾讯qq2014体验版

腾讯qq2014体验版

56.6MB / 网络聊天

免费下载

 接下来带给大家的是qq群成员等级头衔大全,如果你正在发愁qq群成员等级头衔名称用什么好的话,不妨参考下文,下文提供了各类qq群成员等级头衔哦,肯定有你喜欢的~
 

qq群成员等级头衔大全:qq群成员等级头衔名称推荐1
 

 --植物QQ群等级头衔

 LV6 = 古树

 LV5 = 大树

 LV4 = 树精

 LV3 = 小树

 LV2 = 小苗

 LV1 = 种子
 

 --职业QQ群等级头衔

 LV6 = 董事

 LV5 = 经理

 LV4 = 助理

 LV3 = 转正

 LV2 = 试用

 LV1 = 实习
 

 --武侠QQ群等级头衔

 LV6 = 天使

 LV5 = 使者

 LV4 = 精灵

 LV3 = 骑士

 LV2 = 侠客

 LV1 = 新手
 

 --农民QQ群等级等级头衔

 LV6 = 土豪

 LV5 = 地主

 LV4 = 富农

 LV3 = 贫农

 LV2 = 佃农

 LV1 = 长工
 

 --学生、学校QQ群等级等级头衔

 LV6 = 大学

 LV5 = 高中

 LV4 = 初中

 LV3 = 小学

 LV2 = 学前

 LV1 = 幼儿
 

qq群成员等级头衔大全:qq群成员等级头衔名称推荐2
 

 --军队、军衔QQ群等级等级头衔

 LV6 = 司令

 LV5 = 军长

 LV4 = 师长

 LV3 = 连长

 LV2 = 班长

 LV1 = 工兵
 

 --工人QQ群等级等级头衔

 LV6 = 牛人

 LV5 = 工头

 LV4 = 技术

 LV3 = 熟练

 LV2 = 普通

 LV1 = 菜鸟
 

 --作家QQ群等级等级头衔

 LV6 = 元老

 LV5 = 著名

 LV4 = 职业

 LV3 = 知名

 LV2 = 正式

 LV1 = 见习
 

 --干部管辖QQ群等级等级头衔

 LV6 = 主席

 LV5 = 省长

 LV4 = 市长

 LV3 = 县长

 LV2 = 镇长

 LV1 = 村长
 

 --足球、篮球QQ群等级头衔

 LV6 = 球王

 LV5 = 球星

 LV4 = 球员

 LV3 = 球童

 LV2 = 球迷

 LV1 = 球盲

绿茶小编猜你还喜欢:
qq群共享在哪?QQ群共享位置介绍 
qq群成员等级功能怎么用?qq群成员等级自定义方法

合集推荐安卓破解游戏合集 更多+
绿茶安卓破解游戏下载合集专区提供安卓破解版游戏大全、破解版手机游戏免费下载,绿茶安卓破解游戏专区致力成为免费的手机破解游戏下载平台专区。为大家提供最新免费的安卓手机游戏破解版免费下载,送元宝,送钻石、...